Məcəllə və Qanunlar

post

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ MƏCƏLLƏSİ

resurs 2020-05-22 06:19:10
Bu məcəllə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında nəzərdə tutulan əsas Ardını Oxu
post

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏK MƏCƏLLƏSİ

resurs 2020-05-22 07:51:41
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35-ci maddəsinə əsasən əmək fərdi Ardını Oxu
post

İNFORMASIYA ƏLDƏ ETMƏK HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

resurs 2020-05-22 08:19:48
Bu Qanunun məqsədi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının Ardını Oxu
post

NORMATIV HÜQUQI AKTLAR HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYA QANUNU

resurs 2020-05-22 10:07:25
Bu Konstitusiya Qanunu normativ hüquqi aktların hazırlanması, qəbul olunması Ardını Oxu
post

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VERGİ MƏCƏLLƏSİ

resurs 2020-05-25 12:25:29
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi Ardını Oxu
post

Dövlət qulluğu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

resurs 2020-05-25 13:05:23
Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu Ardını Oxu
post

Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi

resurs 2020-05-25 15:08:32
Mülki məhkəmə icraatı haqqında qanunvericilik Ardını Oxu
post

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TORPAQ MƏCƏLLƏSİ

resurs 2020-05-26 12:40:21
Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyi bu Məcəllədən Ardını Oxu
post

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ŞƏHƏRSALMA VƏ TİKİNTİ MƏCƏLLƏSİ

resurs 2020-05-26 14:06:44
Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti qanunvericiliyi şəhərsalma və Ardını Oxu
post

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

resurs 2020-05-26 14:13:24
Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək Ardını Oxu
post

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MÜLKİ MƏCƏLLƏSİ

resurs 2020-05-31 07:38:10
Bu Məcəllənin məqsədi üçüncü şəxslərin hüquqlarına xələl gətirmədən mülki Ardını Oxu
post

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİ

resurs 2020-06-01 05:36:01
FƏSİL 1 Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyi, onun vəzifələri və prinsipləri Ardını Oxu
post

Parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində Hesablama Palatasının hesabatı dinlənilib

resurs 2022-04-20 16:51:15
Parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində Hesablama Palatasının hesabatı dinlənilib Ardını Oxu
Sidebar Banner