Azərbaycanı Tanıdaq!

post

"AZƏRBAYCAN NAMINƏ BIRLƏŞƏK!" KAMPANIYASI BAŞLANDI

İngilislər Azərbaycanda istənilən qapını döyə bilərlər Ardını Oxu
post

Azərbaycanın İqlim qurşaqları

resurs 2020-05-21 05:10:04
Azərbaycanın İqlim qurşaqları Ardını Oxu
post

Torpaqları və bitki aləmi

resurs 2020-05-21 05:26:19
Yüksək dağlıq ərazilərdə dağ-çəmən torpaqları inkişaf etmişdir. Ardını Oxu
post

Azərbaycanda neft və qaz

resurs 2020-05-21 05:34:25
Azərbaycanda neft sənayesi — Azərbaycanda XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Ardını Oxu
post

Azərbaycanın filiz faydalı qazıntıları

resurs 2020-05-21 05:43:07
Bu qazıntılar (dəmir, alüminium, xromit, qızıl, gümüş, mis, qurğuşun, Ardını Oxu
post

Azərbaycanda heyvanlar aləmi

resurs 2020-05-21 06:45:04
Azərbaycan Respublikası ərazisinin təbii şəraiti müxtəlif olduğundan, Ardını Oxu
post

TARİXİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏTLƏRİ VƏ BAYRAQLARI

Azərbaycan dövlətçiliyinin əsas rəmzlərindən biri sayılan bayrağımızın tarixi dərin Ardını Oxu
post

AZƏRBAYCAN TARİXİ

resurs 2021-01-06 09:29:35
AZƏRBAYCANDA İBTİDAİ-İCMA CƏMİYYƏTİ Ardını Oxu
post

AZƏRBAYCAN VII-IX ƏSRLƏRDƏ. AZƏRBAYCAN XALQININ TƏŞƏKKÜLÜ

resurs 2021-01-06 09:41:57
AZƏRBAYCAN VII-IX ƏSRLƏRDƏ. AZƏRBAYCAN XALQININ TƏŞƏKKÜLÜ Ardını Oxu
post

AZƏRBAYCAN XIV ƏSRİN İKİNCİ YARISI-XV ƏSR DÖVLƏTLƏRİ

resurs 2021-01-06 10:23:15
Qaraqoyunlu dövləti. Ağqoyunlu dövləti Ardını Oxu
post

AZƏRBAYCAN SƏFƏVİLƏR DÖVLƏTİ

resurs 2021-01-06 11:15:18
AZƏRBAYCAN SƏFƏVİLƏR DÖVLƏTİ Ardını Oxu
post

AZƏRBAYCANIN RUSİYA VƏ İRAN ARASINDA BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ VƏ ONUN NƏTİCƏLƏRİ

resurs 2021-01-06 12:02:33
AZƏRBAYCANIN RUSİYA VƏ İRAN ARASINDA BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ VƏ ONUN NƏTİCƏLƏRİ Ardını Oxu
post

AZƏRBAYCAN XIX ƏSRİN İKİNCİ YARISINDA

resurs 2021-01-06 12:19:32
AZƏRBAYCAN XIX ƏSRİN İKİNCİ YARISINDA Ardını Oxu
post

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ (1918-1920-ci illər)

resurs 2021-01-06 12:33:48
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ (1918-1920-ci illər) Ardını Oxu
post

AZƏRBAYCAN XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ. İCTİMAİ-SİYASİ VƏ DEMOKRATİK HƏRƏKATLAR

resurs 2021-01-06 12:43:03
AZƏRBAYCAN XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ. İCTİMAİ-SİYASİ VƏ DEMOKRATİK HƏRƏKATLAR Ardını Oxu
post

MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

resurs 2021-01-06 12:50:22
MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI Ardını Oxu
post

QARABAĞ MÜHARİBƏSİ

resurs 2021-01-07 14:15:05
Qarabağ müharibəsi Ardını Oxu
post

İKİNCİ QARABAĞ MÜHARİBƏSİ

resurs 2021-01-08 09:21:31
İkinci Qarabağ müharibəsi Ardını Oxu
Sidebar Banner