Mədəniyyət

post

18 APREL - BEYNƏLXALQ ABİDƏLƏR VƏ TARİXİ YERLƏR GÜNÜ

AZƏRBAYCAN DÜNYADA BƏŞƏR SİVİLİZASİYASININ İLKİN MEYDANA GƏLDİYİ ƏRAZİLƏRDƏN BİRİDİR Ardını Oxu
post

Mədəniyyət

resurs 2020-06-01 02:19:06
"Culture" sözü latın dilindəki colere sözündən yaranıb,"bəsləmək","yetişdirmək" Ardını Oxu
post

Azərbaycan mədəniyyəti

Azərbaycan musiqisini dinləyən, şer və qəzəllərini oxuyan, Ardını Oxu
Sidebar Banner
Sidebar Banner